[3/09/2012] ขอบคุณทีมงาน ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง สำหรับงาน